Szórakoztatótechnikai-műszerész tanfolyam: Felnőttképzés, szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák, informatikai tanfolyamok, gazdasági tanfolyamok, vállalati tanfolyamok, továbbképzések, tréningek, kihelyezett tanfolyamok
ioszia logo

Szórakoztatótechnikai-műszerész tanfolyam

bgareworksbanner
PCB javítás és BGA átmunkálás, javítás! Vizsgálat, eltávolítás, kiforrasztás, csere, beültetés, mentés, tesztelés, stb.
Költséghatékony megoldás!


Informatikai rendszergazda képzés
OKJ azonosító:  54 481 03 0010 54 06

Tartalom:
1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
1142-06 Projektmenedzsment
1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok
1163-06 LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer
1164-06 Számítógépes rendszerek fizikai kiépítése
1165-06 Audio/video ismeretek
1166-06 IT biztonságtechnika
1167-06 Webmester
1175-06 Számítógépes rendszerek szoftveres telepítése
0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása
0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A képzés során megszerezhető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Számítógépet kezel, szoftvereket használ
 • Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
 • Projektet tervez és értékel
 • Hardveres feladatokat lát el
 • Szoftveres feladatokat lát el
 • Címtárat telepít, konfigurál, üzemeltet
 • Támogatja a biztonsági rendszert
 • Előadástechnikai tevékenységet végez
 • Kereskedelmi tevékenységet folytat
 • Üzemelteti a külső és belső hálózatot
 • LAN/WAN minősítéseket végez mérésekkel
 • LAN/WAN hálózatokat üzemeltet és felügyel
 • Rendszer paramétereket mér, elemez és jelentéseket készít
 • LAN/WAN hibaelhárítást végez
 • LAN/WAN adatvédelmet biztosít
 • LAN/WAN eszközöket telepít
 • LAN/WAN hálózatot módosít
 • Üzemelteti a vezeték nélküli hálózatot
 • VoIP rendszereket üzemeltet és telefonközpontot felügyel
 • Televíziót, számítógép monitort javít
 • CD/DVD eszközöket javít
 • IT biztonságot dokumentál
 • VPN-t (Virtuális Magánhálózatot) hoz létre
 • Kliens oldali tűzfalat távolról konfigurál
 • A cég vezetésével konzultálva biztonsági szabályzatot hoz létre
 • Számítógépes rendszerek szoftveres telepítését végzi
 • Videó-, audió eszközöket javít
 • Házi mozi rendszereket telepít
 • HI-FI rendszereket telepít
 • Információt gyűjt és dokumentál munkájával kapcsolatban
 • Állandó kapcsolatot tart, támogatást nyújt partnereinek/munkatársainak
 • Webtartalmak telepítését, frissítését és ellenőrzését végzi
 • Webes szolgáltatások folyamatos monitorozását végzi/végezteti
 • Közreműködik tervezési, fejlesztési feladatokban


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít
 • Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
 • Multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
 • Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
 • LAN és WAN- hálózatokat használ
 • Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
 • Tevékenységét dokumentálja
 • Szoftverhasználati jogokat alkalmaz
 • Tervezi és szervezi a munkavégzést
 • Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
 • Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1142-06 Projektmenedzsment

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Részt vesz a projekt megtervezésében
 • A feladatterv kialakításában közreműködik
 • A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
 • Részt vesz a kockázatelemzésben
 • Részt vesz a követelményelemzésben
 • A projekt értékelésében közreműködik

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Meghatározza a pontos konfigurációt
 • Összerakja a munkaállomást, szervert
 • Üzembe helyezi a munkaállomást, szervert és tartozékaikat
 • Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató, modem, UPS, scanner, USB eszközök, stb.)
 • Hardver teszteket végez
 • Hardveres hibát javít, elhárít
 • Berendezésekben alkatrészt cserél
 • Elvégzi a tervszerű és eseti karbantartást
 • Megoldja a hardver problémát, vagy továbbítja a hardver problémát a következő szintre
 • LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi
 • Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz
 • Teszteli a kiépített hálózatot
 • Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken
 • Beállítja a rendszer- és felhasználói paramétereket (IP cím, e-mail, felhasználó név, policy, nyomtató, licence) a munkaállomásokon
 • Biztonsági mentést végez, adat helyreállítást végrehajt
 • Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson
 • Telepíti a hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken
 • Internetes szolgáltatásokat (proxy, http, ftp, email stb.) telepít szervereken
 • Rendszeresen végrehajtja a tervszerű szoftver-karbantartást (kompaktálás, temp állományok törlése, töredezettség mentesítés stb.)
 • Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat
 • Előállítja a minta konfigurációt (image-file)
 • Teszteli a tervezett változtatásokat, kezeli azokat a tesztek eredményei alapján
 • Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott szoftver verzió, egységesség stb.)
 • Vezeti a licensz nyilvántartást, és rendszeresen ellenőrzi a licenszek felhasználását

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1163-06 LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál
 • Átviteli közegeket műszerrel minősít
 • Sávszélességet mér LAN-on LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel
 • Hozzáférés vezérlés listákat tervez és alkalmaz
 • VLAN-okat tervez és alkalmaz
 • Forgalomirányítókon behatolást detektál
 • Forgalomirányítókat monitoroz
 • Forgalomirányítókat menedzsel
 • LAN/WAN eszközök szoftvereit frissíti, szoftverfrissítés járulékos feladatait elvégzi
 • Forgalmi adatokat ellenőriz, rögzít és dokumentál
 • Fizikai topológiát, logikai felépítést, IP címzést dokumentál
 • Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít
 • LAN/WAN eszközöket újra konfigurál, végrehajtja az üzemeltetési utasítás vonatkozó részeit
 • Belső és külső illetéktelen adathozzáférést detektál
 • LAN/WAN forgalomszűrést konfigurál, forgalomszűrést ellenőriz
 • LAN/WAN eszközöket elhelyez, telepít, kábelezést csatlakoztat
 • LAN eszközöket konfigurál, LAN konfigurációt ment
 • WAN eszközöket konfigurál, WAN konfigurációt ment
 • LAN és WAN kapacitást tervez, távközlési technológiát választ
 • WLAN eszközöket konfigurál, WLAN konfigurációt ment
 • VoIP eszközöket konfigurál, VoIP konfigurációt ment
 • Belépteti a dolgozót
 • Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a felhasználók
 • hozzáférjenek a dokumentumokhoz
 • Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt a felhasználóval (leltárfelelősség, szoftverfelelősségi nyilatkozat)
 • Vezeti a felhasználó- és jogosultság nyilvántartásokat
 • Módosítja a jogosultságokat
 • Fogadja és megoldja a felhasználók problémáit vagy továbbítja a következő szintre
 • Rendszeresen frissíti a vírusirtó rendszert és a vírusadatbázist
 • Rendszeresen frissíti és futtatja a kém- és reklámprogram ellenes szoftvert a munkaállomásokon
 • Elemzi a rendszernaplókat
 • Szükség esetén értesíti a biztonsági felügyeletet
 • Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról
 • Támogatja a katasztrófamenedzsmentet
 • Üzemelteti a mentési rendszert
 • Vezeti a mentési naplót, hálózati hibanaplót vezet és naprakészen tartja a dokumentációt
 • Elvégzi a tervezett és eseti archiválásokat
 • Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát
 • Szükség esetén üzembe állítja a tartalékeszközöket
 • Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat
 • Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert
 • Üzemelteti az internetes szolgáltatásokat (mail server, DNS, Proxy, stb.)
 • Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver karbantartását
 • Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát
 • Felismeri a külső és belső hálózatban jelentkező hibákat, elhárítja azokat, vagy továbbítja a hibaleírást a következő szintre


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1164-06 Számítógépes rendszerek fizikai kiépítése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Beléptető rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)
 • Folyamatszabályozási rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)
 • Közigazgatási rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)
 • Infokommunikációs (hálózat, VoIP) rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)
 • Pénztári rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)
 • Oktatási rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1165-06 Audio/video ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Tápegység ellenőrzés és mérés után cseréli a biztosítékot és a tápegység hibás alkatrészeit
 • Felismeri a mechanikus vagy elektronikus hibát
 • Lemágnesező áramkört ellenőriz, cserél (PTC-t cserél)
 • Mechanikus hibát javít
 • Ellenőrzi, szükség szerint javítja a vezérlő (processzor) áramkört
 • Elektronikus hibát javít
 • Ellenőrzi a sormeghajtó fokozatot
 • Lézerfejet cserél (pick-up)
 • Ellenőrzi a függőleges eltérítőfokozatot
 • Cseréli az LP lemezjátszófejet
 • Ellenőrzi és szükség szerint cseréli a videoprocesszort
 • Ellenőrzi és szükség szerint javítja a KF áramkört
 • Ellenőrzi és szükség szerint cseréli a tunert
 • Ellenőrzi és szükség szerint javítja a hangfokozatot
 • Ellenőrzi és szükség szerint cseréli a képcsövet
 • Ellenőrzi és beállítja a színfokozatot
 • Házi mozi rendszereket üzembe helyez
 • Házi mozi rendszereket javít
 • Eszközöket karbantart
 • HI-FI rendszereket üzembe helyez
 • HI-FI rendszereket javít
 • Hangosító rendszert üzemeltet
 • Üzemelteti a fény- és látványtechnikai rendszereket
 • Zárt láncú stúdiót irányít
 • Digitális és analóg audiovizuális eszközökkel rögzít
 • Digitális és analóg videofelvételt készít
 • Digitális és analóg fényképet készít
 • Digitális és analóg hangfelvételt készít
 • Digitális és analóg adathordozót sokszorosít (pl. CD, DVD, video és audiokazetta)
 • Fénymásolóval dokumentumot sokszorosít


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1166-06 IT biztonságtechnika

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • VPN kiszolgálót telepít
 • VPN kiszolgálót konfigurál
 • VPN távoli hozzáférést konfigurál
 • Szoftveres védelmet tervez
 • Hardveres védelmet tervez
 • Ellenőrzi a biztonsági szabályzat betartását
 • IPsec szolgáltatást telepít, konfigurál
 • Digitális aláírást igényel, telepít, konfigurál
 • Tanúsítvány-kiszolgálót telepít, konfigurál
 • Hardveres és szoftveres tűzfalat telepít és konfigurál


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1167-06 Webmester

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat, trendeket
 • Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait
 • Biztosítja az állandó elérhetőséget (webmasterdo-main.com)
 • Fogadja, kezeli/továbbítja a weblátogatók észrevételeit, panaszait, kérdéseit, igényeit
 • Fogadja a belső és külső munkatársak webtartalommal kapcsolatos igényeit/utasításait
 • Intézi a webtartalom telepítését és a hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét
 • A közvetített webtartalmak megújítását elvégzi
 • Ellenőrzi a tartalom szerkezeti megjelenését a frissítést követően különböző megjelenítési felületeken
 • Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot tesz a korrigálásra
 • Teszteléseket végez a webtartalmak elérhetőségét illetően
 • Detektálja a rendszer gyenge pontjait és a támadásokat
 • Részt vesz a szolgáltatás biztonsági és funkcionális tervezésében, kialakításában
 • A felhalmozott információk alapján rendszerbe illő és a feladathoz szükséges hardver és szoftver eszközöket javasol
 • Jogosultság struktúrát kezel a webes tartalom eléréséhez
 • Adatbázis jogosultságokat kezel
 • A felhasználók adminisztrációját kezeli
 • Ellenőrzi a rendszer-adminisztrátor által elvégzett webszolgáltatásokhoz szükséges konfigurációtA szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1175-06 Számítógépes rendszerek szoftveres telepítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • Beléptető rendszereket telepít
 • Folyamatszabályozási rendszereket telepít
 • Közigazgatási rendszereket telepít
 • Infokommunikációs (hálózat, VoIP) rendszereket telepít
 • Pénztári rendszereket telepít
 • Oktatási rendszereket telepít


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • Előkészíti a raktárat/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut
 • Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket
 • Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, szabályszerűségüket.
 • Készletre veszi az árut
 • Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról
 • Leltárt készít/közreműködik a leltározásban
 • Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről
 • Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit
 • Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról
 • Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben
 • Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít
 • Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
 • Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől függően becsomagolja az árut
 • Intézi a fogyasztói reklamációkat


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és
 • minőségirányítási szabályokat, higiéniai előírásokat
 • Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat
 • Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait
 • Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
 • Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
 • Nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és
 • vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően

 

Álláshirdetés!
10 éve működő felnőttképzési intézmény jó kereseti lehetőséggel keres megfelelő iskolai végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, munkájára igényes munkatársakat az alábbi munkakörök betöltéséhez:
 • angol és német nyelvtanár
 • informatika tanár
Fényképes Europass önéletrajzokat a palyazat@ioszia.hu e-mail címre várjuk!

Tanfolyamok, képzések GyöngyösönSzakmai képzések Nyelvi képzések Vállalati képzések Mestergazda program Oktatási szolgáltatások

Felnőttképzés: Miskolcon, Egerben, Gyöngyösön, Salgótarjánban, Hatvanban, Jászberényben, Gödöllőn, Mezőkövesden, Füzesabonyban, Szolnokon, Hevesen és az Észak-magyarországi régióban

Tanfolyamok városok szerint ABC sorrendben

Tanfolyamok, képzések Balassagyarmaton   | Tanfolyamok, képzések Egerben   | Tanfolyamok, képzések Füzesabonyban   | Tanfolyamok, képzések Gyöngyösön   | Tanfolyamok, képzések Hatvanban   | Tanfolyamok, képzések Jászberényben   | Tanfolyamok, képzések Mezőkövesden   | Tanfolyamok, képzések Miskolcon   | Tanfolyamok, képzések Pásztón   | Tanfolyamok, képzések Salgótarjánban  

Kiemelt képzések és tanfolyamok

Angol nyelvtanfolyam, vizsgafelkészítés | Biztonsági őr tanfolyam | Kereskedő boltvezető tanfolyam | Emelt szintű Office használata az irodában tanfolyam | Mérlegképes könyvelő tanfolyam | Munkavédelmi technikus tanfolyam | Német nyelvtanfolyam, vizsgafelkészítés Óvodai dajka tanfolyam | Pénzügyi - számviteli ügyintéző tanfolyam | Számítógéprendszer karbantartó tanfolyam | Szociális gondozó, -ápoló Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam | Tűzvédelmi előadó tanfolyam | Vendéglátó eladó tanfolyam |

IOSZIA Oktató Központ - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény                                                                                                CSS Valid  |  HTML Valid

Szórakoztatótechnikai-műszerész tanfolyam